Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

PAID MY DUES 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NFClicks, clicks, clicks, they'll do anything to get a few
Tick, tick, tick, that's the sound before my head explodes
Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals
Quick, quick, quick, here the critics come, it's time to go

PAID MY DUES 「Lời bài hát」 - NFClicks, clicks, clicks, they'll do anything to get a few
Tick, tick, tick, that's the sound before my head explodes
Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals
Quick, quick, quick, here the critics come, it's time to go
I read your article, it kinda hurt me
I don't know who hired you or what your friends say in your circle
But the fact that you released it tells me two things are for certain:
They get paid for trashin' people, I get paid 'cause I stay workin' (Yeah)
Dropped The Search and they emerge up outta nowhere to the surface
Just to peek behind the curtain, throwin' salt at all my burdens
I'm aware I shouldn't give this my attention, life's a journey
I should just stay on my path and learn to laugh, you think they heard me?
Ears are burning, put 'em out, quiet, quiet, look around
Why don't they find someone way more interesting to write about?
Us, we're kinda boring, aren't we? All we do is whine and pout
It's confusing, so amusing how I argue with myself—hello!

[Verse 2]
I spit it with ease, so leave it to me
You doubt it but you better believe
I'm on a rampage, hit 'em with the record release
Depend on the week, I'm prolly gonna have to achieve
Another goal, let me go when I'm over the beat
I go into beast mode, like I'm ready to feast
I'm fed up with these thieves, tryna get me to bleed
They wanna see me take an L? Yup, see what I mean?
How many records I gotta give you to get with the program?
Taken for granted, I'm 'bout to give you the whole plan
Open your mind up and take a look at the blueprint
Debate if you gotta, but gotta hold it with both hands
To pick up the bars, you gotta be smart
You really gotta dig in your heart
If you wanna get to the root of an issue
Pursuin' the mental can be dark and be difficult
But the pay off at the end of it can help you to get through it, ayy

[Chorus]
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, ayy

[Verse 3]
I'm the truth, oh, they want some proof? Here, don't be rude
Somethin' new, even when I lose I make it look cool
Do the show, then we hit the room, wife is lookin', ooh
What to do? I don't need the shades up to like the view (Yeah) (View, view)
It's time to get back in the swing of things
When my life crashes, I'm not the guy that'll flee the scene
I'll take ownership and own it and raise my hand if it's me
Just remember though, I'm only a man, I'm a human being
Don't they see? Shoot the breeze, I'd rather just stay discrete
People claim they're in your corner but leave you in times of need
They don't listen, do they? (What?) They don't listen to anything
I'll accept advice if it's not presented ignorantly
Look, costs are high, they multiply, then cause divides
I'm forced to fight the poison I been
Sippin' on has quite the bite, it killed me twice
They rigged the lights so y'all can see the parts of mine
That aren't so bright, see, often I apologize
Then authorize the awful times to pop up (Nate)
Like I'm right behind you, I'd advise you not to try to
Climb inside the mind like I do
Keep the rhyme book, expedite it, overnight it
Hold it tight and hope that time is on my side
Cause if it's not then I'll decide to override
My own demise, I tow the line too close and I
Could improvise, I'd empathize but recognize
The fact that I could jeopardize and wreck your lives
You better give me your attention, the undivided

[Chorus]
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, ayy
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, ayy

Translations - Links
PAID MY DUES - NF

PAID MY DUES - Deutsche Übersetzung

PAID MY DUES - 翻訳 日本語で

PAID MY DUES - Tradução em Português

PAID MY DUES - แปลภาษาไทย

PAID MY DUES - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES - Traduction Française

PAID MY DUES - Traducción (Español)

PAID MY DUES - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

PAID MY DUES - Traduzione Italiana

PAID MY DUES - Traducerea Românească

PAID MY DUES - British English translation

PAID MY DUES - Traducción

PAID MY DUES - Русский перевод

PAID MY DUES - Nederlandse Vertaling

PAID MY DUES - Deutsche Übersetzung (Österreich)

PAID MY DUES - Türkçe Çeviri

PAID MY DUES - Traducción al Español

PAID MY DUES - Slovenský preklad

PAID MY DUES - Polskie Tłumaczenie

PAID MY DUES - Dịch sang tiếng Việ

PAID MY DUES - Terjemahan Bahasa Melayu

PAID MY DUES - 中文翻译

PAID MY DUES - Magyar fordítás

PAID MY DUES - Hrvatski prijevod

PAID MY DUES - Български превод

PAID MY DUES - Tradução

PAID MY DUES - Traduction Française (Canada)

PAID MY DUES - Český překlad

PAID MY DUES - Svensk översättning

PAID MY DUES - Käännöksen suomeksi

PAID MY DUES - Dansk Oversættelse

PAID MY DUES - 中文翻译 (台湾)
PAID MY DUES 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NF


Nhấp chuột, nhấp chuột, nhấp chuột, họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được một vài
Tick, đánh dấu, đánh dấu, đó là âm thanh trước khi phát nổ đầu tôi
Bỏ thuốc lá, bỏ thuốc lá, bỏ thuốc lá, nhìn vào bạn lên trên bệ của bạn
Nhanh lên, nhanh chóng, nhanh chóng, đây các nhà phê bình đến, đó là thời gian để đi
Tôi đọc bài viết của bạn, nó kinda làm tổn thương tôi
Tôi không biết ai đã thuê bạn hoặc những gì bạn bè của bạn nói trong vòng tròn của bạn
Nhưng thực tế là bạn phát hành nó nói với tôi hai điều là chắc chắn:
Họ được trả tiền cho trashin' mọi người, tôi được trả tiền vì tôi ở lại workin '(Vâng)
Giảm Các tìm kiếm và họ nổi lên ra khỏi nơi nào để bề mặt
Chỉ cần để peek đằng sau bức màn, throwin' muối ở tất cả gánh nặng của tôi
Tôi biết tôi không nên chú ý này của tôi, cuộc sống là một cuộc hành trình
Tôi chỉ nên ở lại trên con đường của tôi và học cách cười, bạn nghĩ rằng họ nghe tôi?
Tai đang cháy, đưa 'em ra, yên tĩnh, yên tĩnh, nhìn xung quanh
Tại sao họ không tìm thấy một ai đó cách thú vị hơn để viết về?
Chúng tôi, chúng tôi kinda nhàm chán, đúng không? Tất cả chúng tôi làm là rên rỉ và bĩu môi
Nó bối rối, vì vậy gây cười làm thế nào tôi tranh luận với bản thân mình-xin chào!

[Verse 2]
Tôi nhổ nó một cách dễ dàng, vì vậy để đó cho tôi
Bạn nghi ngờ nó nhưng bạn tin tốt hơn
Tôi đang trên một hung hăng, nhấn 'em với việc phát hành kỷ lục
Phụ thuộc vào cả tuần, tôi prolly sẽ phải đạt được
mục tiêu khác, hãy để tôi đi khi tôi đang trên beat
Tôi đi vào chế độ con thú, như tôi đã sẵn sàng để lễ
Tôi chán ngấy với những tên trộm, tryna làm cho tôi chảy máu
Họ muốn gặp tôi có một L? Yup, thấy những gì tôi có nghĩa gì?
Có bao nhiêu hồ sơ I Gotta Give bạn hãy lên kế hoạch?
Đưa cho các cấp, tôi 'bout để cung cấp cho bạn toàn bộ kế hoạch
Mở tâm trí của bạn lên và hãy nhìn vào các kế hoạch chi tiết
Cuộc tranh luận nếu bạn gotta, nhưng Gotta giữ nó bằng cả hai tay
Để nhận các quán bar, bạn Gotta Be thông minh
Bạn đào thực sự gotta trong trái tim của bạn
Nếu bạn muốn nhận được vào thư mục gốc của một vấn đề
Pursuin' phạm vi tinh thần có thể tối và khó khăn
Nhưng lương tắt ở phần cuối của nó có thể giúp bạn để có được thông qua nó, ayy

[Điệp khúc]
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, ayy

[Verse 3]
Tôi là người thật, oh, họ muốn có một số bằng chứng? Ở đây, không được thô lỗ
Somethin' mới, ngay cả khi tôi mất tôi làm cho nó trông mát mẻ
Làm chương trình, sau đó chúng tôi nhấn phòng, vợ đang lookin', ooh
Phải làm gì? Tôi không cần các sắc thái đến như quan điểm (Yeah) (Xem, xem)
Đó là thời gian để có được trở lại trong đu thứ
Khi cuộc sống của tôi bị treo, tôi không phải là anh chàng đó sẽ chạy trốn khỏi cảnh
Tôi sẽ lấy quyền sở hữu và sở hữu nó và giơ tay của tôi nếu đó là tôi
Chỉ cần nhớ, mặc dù tôi chỉ là một người đàn ông, tôi là một con người
Đừng họ nhìn thấy? Bắn gió, tôi chỉ muốn ở lại rời rạc
Người tuyên bố họ đang ở trong góc của bạn, nhưng để lại cho bạn trong thời gian cần
Họ không lắng nghe, làm họ? (Cái gì?) Họ không lắng nghe bất cứ điều gì
Tôi sẽ chấp nhận lời khuyên nếu nó không được trình bày ignorantly
Look, chi phí cao, họ nhân, sau đó gây ra sự chia rẽ
Tôi buộc phải chiến đấu chống lại độc tôi được
Sippin' trên có khá vết cắn, nó giết tôi hai lần
Họ sắp đặt đèn để y'all có thể nhìn thấy các bộ phận của tôi
Mà không phải là quá sáng, nhìn thấy, thường tôi xin lỗi
Sau đó, cho phép thời gian khủng khiếp để bật lên (Nate)
Như tôi là ngay phía sau bạn, tôi muốn khuyên bạn không nên cố gắng
Leo lên bên trong tâm trí như tôi làm
Giữ cuốn sách vần, đẩy nó, qua đêm nó
Giữ nó chặt chẽ và hy vọng thời gian có nghĩa là đứng về phía tôi
Nguyên nhân nếu nó không phải là sau đó tôi sẽ quyết định ghi đè
sự sụp đổ của riêng tôi, tôi kéo dòng quá gần và tôi
Có thể ứng biến, tôi thông cảm nhưng nhận
Thực tế là tôi có thể gây nguy hiểm và phá hoại cuộc sống của bạn
Bạn tốt hơn cho tôi sự chú ý của bạn, trọn vẹn

[Điệp khúc]
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, ayy
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, ayy


PAID MY DUES 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NF
RADAR - TOP 10Heartless - The Weeknd 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Heartless - The Weeknd 「Letras」 - Tradução em Português

Heartless - The Weeknd 「Letras」 - Traducción al Español

Heartless - The Weeknd 「Lyriikat」 - Käännöksen suomeksi

Trika Trika 「Versuri」 - Traducerea Românească - Faydee feat. Antonia

Coronao Now 「Lyrics」 - English Translation - El Alfa & Lil Pump

GORILLA 「Текст」 - 2BONA x KRISKO

Bust It Open 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Lil Wil

All Is Found 「歌词」 - 中文翻译 - Evan Rachel Wood

Quem é Sanderlei Silveira ?
TOP Deutschland100% - Senidah x RAF Camora 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

If The World Was Ending 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - JP Saxe ft. Julia Michaels

Before You Go 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Lewis Capaldi

PAID MY DUES 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - NF

Adem Jashari 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz) - Gold AG ft Shyhrete Behluli
TOP 日本Cool Company - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Lil Wil - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Lil Wil

ROXANNE 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Arizona Zervas

PAID MY DUES - NF 「歌詞」 - 翻訳 日本語で
TOP ประเทศไทยDeep Down - DABOYWAY, Violette Wautier 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

ROXANNE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Arizona Zervas

DaniLeigh - Cravin 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - ft. G-Eazy

Yellow Hearts 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ant Saunders

PAID MY DUES 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - NF
TOP IndonesiaShow Yourself 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Idina Menzel, Evan Rachel Wood

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

blackbear - hot girl bummer 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - NF

Heartless - The Weeknd 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng ViệYoung Metro, young Metro, young Metro (Sheesh)
Ayy (Ayy)
Young Metro, young Metro


Heartless - The Weeknd 「Lời bài hát」Young Metro, young Metro, young Metro (Sheesh)
Ayy (Ayy)
Young Metro, young Metro

[Verse 1]
Never need a bitch, I'm what a bitch need (Bitch need)
Tryna find the one that can fix me
I've been dodgin' death in the six speed
Amphetamine got my stummy feelin' sickly
Yeah, I want it all now
I've been runnin' through the pussy, need a dog pound
Hundred models gettin' faded in the compound
Tryna love me, but they never get a pulse down

[Chorus]
Why? 'Cause I'm heartless
And I'm back to my ways 'cause I'm heartless
All this money and this pain got me heartless
Low life for life 'cause I'm heartless
Said I'm heartless
Tryna be a better man, but I'm heartless
Never be a weddin' plan for the heartless
Low life for life 'cause I'm heartless

[Verse 2]
Said I'm heartless
So much pussy, it be fallin' out the pocket
Metro Boomin turn this ho into a moshpit
Tesla pill got me flyin' like a cockpit
Yeah, I got her watchin'
Call me up, turn that pussy to a faucet
Duffle bags full of drugs and a rocket
Stix drunk, but he never miss a target
Photoshoots, I'm a star now (Star)
I'm talkin' Time, Rolling Stone, and Bazaar now ('Zaar)
Sellin' dreams to these girls with their guard down (What?)
Seven years, I've been swimmin' with the sharks now

[Chorus]
Why? 'Cause I'm heartless
And I'm back to my ways 'cause I'm heartless
All this money and this pain got me heartless
Low life for life 'cause I'm heartless
Said I'm heartless
Tryna be a better man, but I'm heartless
Never be a weddin' plan for the heartless
Low life for life 'cause I'm heartless

[Bridge]
I lost my heart and my mind
I try to always do right
I thought I lost you this time
You just came back in my life
You never gave up on me (Why don't you?)
I'll never know what you see (Why won't you?)
I don't do well when alone (Oh yeah)
You hear it clear in my tone

[Chorus]
Cause I'm heartless
And I'm back to my ways 'cause I'm heartless
All this money and this pain got me heartless
Low life for life 'cause I'm heartless
Said I'm heartless
Tryna be a better man, but I'm heartless
Never be a weddin' plan for the heartless
Low life for life 'cause I'm heartless

Translations - Links
Heartless - The Weeknd

Heartless - The Weeknd - Deutsche Übersetzung

Heartless - The Weeknd - 翻訳 日本語で

Heartless - The Weeknd - Tradução em Português

Heartless - The Weeknd - แปลภาษาไทย

Heartless - The Weeknd - Terjemahan bahasa indonesia

Heartless - The Weeknd - Traduction Française

Heartless - The Weeknd - Traducción (Español)

Heartless - The Weeknd - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

Heartless - The Weeknd - Traduzione Italiana

Heartless - The Weeknd - Traducerea Românească

Heartless - The Weeknd - Traducción

Heartless - The Weeknd - Русский перевод

Heartless - The Weeknd - Nederlandse Vertaling

Heartless - The Weeknd - Deutsche Übersetzung (Österreich)

Heartless - The Weeknd - Türkçe Çeviri

Heartless - The Weeknd - Traducción al Español

Heartless - The Weeknd - Slovenský preklad

Heartless - The Weeknd - Polskie Tłumaczenie

Heartless - The Weeknd - Dịch sang tiếng Việ

Heartless - The Weeknd - Terjemahan Bahasa Melayu

Heartless - The Weeknd - 中文翻译

Heartless - The Weeknd - Magyar fordítás

Heartless - The Weeknd - Hrvatski prijevod

Heartless - The Weeknd - Български превод

Heartless - The Weeknd - Tradução

Heartless - The Weeknd - Traduction Française (Canada)

Heartless - The Weeknd - Český překlad

Heartless - The Weeknd - Svensk översättning

Heartless - The Weeknd - Käännöksen suomeksi

Heartless - The Weeknd - Dansk Oversættelse

Heartless - The Weeknd - 中文翻译 (台湾)
Heartless - The Weeknd 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ


Trẻ Metro, trẻ Metro, trẻ Metro (Sheesh)
Ayy (Ayy)
Trẻ Metro, Metro trẻ

[Câu 1]
Không bao giờ cần một con chó cái, tôi là những gì cần chó (Chó cần)
Tryna tìm một trong đó có thể sửa chữa cho tôi
Tôi đã Dodgin' chết trong vòng sáu tốc độ
Amphetamine có tôi stummy feelin' ốm yếu
Vâng, tôi muốn nó tất cả bây giờ
Tôi đã Runnin' thông qua âm hộ, cần một pound chó
Trăm mô hình Gettin' nhạt dần trong khuôn viên
Tryna yêu tôi, nhưng họ không bao giờ có được một xuống xung

[Điệp khúc]
Tại sao? 'Nguyên nhân tôi nhẫn tâm
Và tôi trở lại với đường lối của Ta vì tôi nhẫn tâm
Tất cả số tiền này và nỗi đau này đã cho tôi nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm
Nói tôi là nhẫn tâm
Tryna là một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi nhẫn tâm
Không bao giờ là một kế hoạch weddin cho nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm

[Verse 2]
Nói tôi là nhẫn tâm
Vì vậy, nhiều âm hộ, đó là Fallin' ra túi
Metro Boomin biến ho này thành một moshpit
Tesla thuốc đã cho tôi flyin' giống như một buồng lái
Vâng, tôi đã cô watchin'
Hãy gọi cho tôi lên, bật âm hộ đó để một vòi nước
túi vải thô đầy ma túy và một tên lửa
Stix say rượu, nhưng ông không bao giờ bỏ lỡ một mục tiêu
Chụp hình, tôi là một ngôi sao bây giờ (Star)
Tôi đang talkin' Time, tạp chí Rolling Stone, và Bazaar bây giờ ( 'Zaar)
Sellin' giấc mơ cho những cô gái với xuống bảo vệ của họ (là gì?)
Bảy năm qua, tôi đã swimmin' với những con cá mập tại

[Điệp khúc]
Tại sao? 'Nguyên nhân tôi nhẫn tâm
Và tôi trở lại với đường lối của Ta vì tôi nhẫn tâm
Tất cả số tiền này và nỗi đau này đã cho tôi nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm
Nói tôi là nhẫn tâm
Tryna là một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi nhẫn tâm
Không bao giờ là một kế hoạch weddin cho nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm

[Cầu]
Tôi đánh mất trái tim của tôi và tâm trí của tôi
Tôi cố gắng để luôn luôn làm đúng
Tôi nghĩ rằng tôi bị mất bạn thời gian này
Bạn chỉ trở lại trong cuộc sống của tôi
Bạn không bao giờ từ bỏ tôi (Tại sao bạn không?)
Tôi sẽ không bao giờ biết những gì bạn thấy (Tại sao sẽ không bạn?)
Tôi không làm tốt khi một mình (Oh yeah)
Bạn nghe nó rõ ràng trong giai điệu của tôi

[Điệp khúc]
Nguyên nhân tôi nhẫn tâm
Và tôi trở lại với đường lối của Ta vì tôi nhẫn tâm
Tất cả số tiền này và nỗi đau này đã cho tôi nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm
Nói tôi là nhẫn tâm
Tryna là một người đàn ông tốt hơn, nhưng tôi nhẫn tâm
Không bao giờ là một kế hoạch weddin cho nhẫn tâm
cuộc sống thấp cho cuộc sống vì tôi nhẫn tâm


Heartless - The Weeknd 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ
RADAR - TOP 10PAID MY DUES - NF 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

POLIMA WESTCOAST || BZRP Music Sessions #19 「Letras」

DARKO LAZIC - DACE BOG 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

MEGZ 「Текст」 - MBT x BM x SECTA

Trika Trika 「Versuri」 - Traducerea Românească - Faydee feat. Antonia

Coronao Now 「Lyrics」 - English Translation - El Alfa & Lil Pump

GORILLA 「Текст」 - 2BONA x KRISKO

Bust It Open 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Lil Wil

All Is Found 「歌词」 - 中文翻译 - Evan Rachel Wood

Quem é Sanderlei Silveira ?
TOP Deutschland100% - Senidah x RAF Camora 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

If The World Was Ending 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - JP Saxe ft. Julia Michaels

Before You Go 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Lewis Capaldi

PAID MY DUES 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - NF

Adem Jashari 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz) - Gold AG ft Shyhrete Behluli
TOP 日本Cool Company - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Lil Wil - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Lil Wil

ROXANNE 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Arizona Zervas

PAID MY DUES - NF 「歌詞」 - 翻訳 日本語で
TOP ประเทศไทยDeep Down - DABOYWAY, Violette Wautier 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

ROXANNE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Arizona Zervas

DaniLeigh - Cravin 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - ft. G-Eazy

Yellow Hearts 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ant Saunders

PAID MY DUES 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - NF
TOP IndonesiaShow Yourself 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Idina Menzel, Evan Rachel Wood

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

blackbear - hot girl bummer 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - NF

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

PAID MY DUES (TOP 1) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NFClicks, clicks, clicks, they'll do anything to get a few
Tick, tick, tick, that's the sound before my head explodes
Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals
Quick, quick, quick, here the critics come, it's time to go

PAID MY DUES (TOP 1) 「Lời bài hát」 - NFClicks, clicks, clicks, they'll do anything to get a few
Tick, tick, tick, that's the sound before my head explodes
Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals
Quick, quick, quick, here the critics come, it's time to go
I read your article, it kinda hurt me
I don't know who hired you or what your friends say in your circle
But the fact that you released it tells me two things are for certain:
They get paid for trashin' people, I get paid 'cause I stay workin'
Dropped The Search and they emerge up outta nowhere to the surface
Just to peek behind the curtain, throwin' salt at all my burdens
I'm aware I shouldn't give this my attention, life's a journey
I should just stay on my path and learn to laugh, you think they heard me?
Ears are burning, put 'em out, quiet, quiet, look around
Why don't they find someone way more interesting to write about?
Us, we're kinda boring, aren't we? All we do is whine and pout
It's confusing, so amusing how I argue with myself—hello!

[Verse 2]
I spit it with ease, so leave it to me
You doubt it but you better believe
I'm on a rampage, hit 'em with the record release
Depend on the week, I'm prolly gonna have to achieve
Another goal, let me go when I'm over the beat
I go into beast mode, like I'm ready to feast
I'm fed up with these thieves, tryna get me to bleed
They wanna see me take an L? Yup, see what I mean?
How many records I gotta give you to get with the program?
Taken for granted, I'm 'bout to give you the whole plan
Open your mind up and take a look at the blueprint
Debate if you gotta, but gotta hold it with both hands
To pick up the bars, you gotta be smart
You really gotta dig in your heart
If you wanna get to the root of an issue
Pursuin' the mental can be dark and be difficult
But the pay off at the end of it can help you to get through it, ayy

[Chorus]
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, hey

[Verse 3]
I'm the truth, oh, they want some proof? Here, don't be rude
Somethin' new, even when I lose I make it look cool
Do the show, then we hit the room, wife is lookin', oh
What to do? I don't need the shades up to like the view (Yeah) (View, view)
It's time to get back in the swing of things
When my life crashes, I'm not the guy that'll flee the scene
I'll take ownership and own it and raise my hand if it's me
Just remember though, I'm only a man, I'm a human being
Don't they see? Shoot the breeze, I'd rather just stay discrete
People claim they're in your corner but leave you in times of need
They don't listen, do they? (What?) They don't listen to anything
I'll accept advice if it's not presented ignorantly
Look, costs are high, they multiply, then cause divides
I'm forced to fight the poison I been
Sippin' on has quite the bite, it killed me twice
They rigged the lights so y'all can see the parts of mine
That aren't so bright, see, often I apologize
Then authorize the awful times to pop up (Nate)
Like I'm right behind you, I'd advise you not to try to
Climb inside the mind like I do
Keep the rhyme book, expedite it, overnight it
Hold it tight and hope that time is on my side
Cause if it's not then I'll decide to override
My own demise, I tow the line too close and I
Could improvise, I'd empathize but recognize
The fact that I could jeopardize and wreck your lives
You better give me your attention, the undivided

[Chorus]
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, hey
Paid my dues, made it through
Woo, woo, woo
Spread the news, I'm on the loose
Woo, woo, woo
Makin' moves, I need some room
Woo, woo, woo
Thought we's cool
Well, don't assume, don't assume, ayy

Translations - Links
PAID MY DUES (TOP 1) - NF

PAID MY DUES (TOP 1) - Deutsche Übersetzung

PAID MY DUES (TOP 1) - 翻訳 日本語で

PAID MY DUES (TOP 1) - Tradução em Português

PAID MY DUES (TOP 1) - แปลภาษาไทย

PAID MY DUES (TOP 1) - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES (TOP 1) - Traduction Française

PAID MY DUES (TOP 1) - Traducción (Español)

PAID MY DUES (TOP 1) - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

PAID MY DUES (TOP 1) - Traduzione Italiana

PAID MY DUES (TOP 1) - Traducerea Românească

PAID MY DUES (TOP 1) - Traducción

PAID MY DUES (TOP 1) - Русский перевод

PAID MY DUES (TOP 1) - Nederlandse Vertaling

PAID MY DUES (TOP 1) - Deutsche Übersetzung (Österreich)

PAID MY DUES (TOP 1) - Türkçe Çeviri

PAID MY DUES (TOP 1) - Traducción al Español

PAID MY DUES (TOP 1) - Slovenský preklad

PAID MY DUES (TOP 1) - Polskie Tłumaczenie

PAID MY DUES (TOP 1) - Dịch sang tiếng Việ

PAID MY DUES (TOP 1) - Terjemahan Bahasa Melayu

PAID MY DUES (TOP 1) - 中文翻译

PAID MY DUES (TOP 1) - Magyar fordítás

PAID MY DUES (TOP 1) - Hrvatski prijevod

PAID MY DUES (TOP 1) - Български превод

PAID MY DUES (TOP 1) - Tradução

PAID MY DUES (TOP 1) - Traduction Française (Canada)

PAID MY DUES (TOP 1) - Český překlad

PAID MY DUES (TOP 1) - Svensk översättning

PAID MY DUES (TOP 1) - Käännöksen suomeksi

PAID MY DUES (TOP 1) - Dansk Oversættelse

PAID MY DUES (TOP 1) - 中文翻译 (台湾)
PAID MY DUES (TOP 1) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NF


Nhấp chuột, nhấp chuột, nhấp chuột, họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được một vài
Tick, đánh dấu, đánh dấu, đó là âm thanh trước khi phát nổ đầu tôi
Bỏ thuốc lá, bỏ thuốc lá, bỏ thuốc lá, nhìn vào bạn lên trên bệ của bạn
Nhanh lên, nhanh chóng, nhanh chóng, đây các nhà phê bình đến, đó là thời gian để đi
Tôi đọc bài viết của bạn, nó kinda làm tổn thương tôi
Tôi không biết ai đã thuê bạn hoặc những gì bạn bè của bạn nói trong vòng tròn của bạn
Nhưng thực tế là bạn phát hành nó nói với tôi hai điều là chắc chắn:
Họ được trả tiền cho trashin' mọi người, tôi được trả tiền vì tôi ở lại workin '
Giảm Các tìm kiếm và họ nổi lên ra khỏi nơi nào để bề mặt
Chỉ cần để peek đằng sau bức màn, throwin' muối ở tất cả gánh nặng của tôi
Tôi biết tôi không nên chú ý này của tôi, cuộc sống là một cuộc hành trình
Tôi chỉ nên ở lại trên con đường của tôi và học cách cười, bạn nghĩ rằng họ nghe tôi?
Tai đang cháy, đưa 'em ra, yên tĩnh, yên tĩnh, nhìn xung quanh
Tại sao họ không tìm thấy một ai đó cách thú vị hơn để viết về?
Chúng tôi, chúng tôi kinda nhàm chán, đúng không? Tất cả chúng tôi làm là rên rỉ và bĩu môi
Nó bối rối, vì vậy gây cười làm thế nào tôi tranh luận với bản thân mình-xin chào!

[Verse 2]
Tôi nhổ nó một cách dễ dàng, vì vậy để đó cho tôi
Bạn nghi ngờ nó nhưng bạn tin tốt hơn
Tôi đang trên một hung hăng, nhấn 'em với việc phát hành kỷ lục
Phụ thuộc vào cả tuần, tôi prolly sẽ phải đạt được
mục tiêu khác, hãy để tôi đi khi tôi đang trên beat
Tôi đi vào chế độ con thú, như tôi đã sẵn sàng để lễ
Tôi chán ngấy với những tên trộm, tryna làm cho tôi chảy máu
Họ muốn gặp tôi có một L? Yup, thấy những gì tôi có nghĩa gì?
Có bao nhiêu hồ sơ I Gotta Give bạn hãy lên kế hoạch?
Đưa cho các cấp, tôi 'bout để cung cấp cho bạn toàn bộ kế hoạch
Mở tâm trí của bạn lên và hãy nhìn vào các kế hoạch chi tiết
Cuộc tranh luận nếu bạn gotta, nhưng Gotta giữ nó bằng cả hai tay
Để nhận các quán bar, bạn Gotta Be thông minh
Bạn đào thực sự gotta trong trái tim của bạn
Nếu bạn muốn nhận được vào thư mục gốc của một vấn đề
Pursuin' phạm vi tinh thần có thể tối và khó khăn
Nhưng lương tắt ở phần cuối của nó có thể giúp bạn để có được thông qua nó, ayy

[Điệp khúc]
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, hey

[Verse 3]
Tôi là người thật, oh, họ muốn có một số bằng chứng? Ở đây, không được thô lỗ
Somethin' mới, ngay cả khi tôi mất tôi làm cho nó trông mát mẻ
Làm chương trình, sau đó chúng tôi nhấn phòng, vợ đang lookin', oh
Phải làm gì? Tôi không cần các sắc thái đến như quan điểm (Yeah) (Xem, xem)
Đó là thời gian để có được trở lại trong đu thứ
Khi cuộc sống của tôi bị treo, tôi không phải là anh chàng đó sẽ chạy trốn khỏi cảnh
Tôi sẽ lấy quyền sở hữu và sở hữu nó và giơ tay của tôi nếu đó là tôi
Chỉ cần nhớ, mặc dù tôi chỉ là một người đàn ông, tôi là một con người
Đừng họ nhìn thấy? Bắn gió, tôi chỉ muốn ở lại rời rạc
Người tuyên bố họ đang ở trong góc của bạn, nhưng để lại cho bạn trong thời gian cần
Họ không lắng nghe, làm họ? (Cái gì?) Họ không lắng nghe bất cứ điều gì
Tôi sẽ chấp nhận lời khuyên nếu nó không được trình bày ignorantly
Look, chi phí cao, họ nhân, sau đó gây ra sự chia rẽ
Tôi buộc phải chiến đấu chống lại độc tôi được
Sippin' trên có khá vết cắn, nó giết tôi hai lần
Họ sắp đặt đèn để y'all có thể nhìn thấy các bộ phận của tôi
Mà không phải là quá sáng, nhìn thấy, thường tôi xin lỗi
Sau đó, cho phép thời gian khủng khiếp để bật lên (Nate)
Như tôi là ngay phía sau bạn, tôi muốn khuyên bạn không nên cố gắng
Leo lên bên trong tâm trí như tôi làm
Giữ cuốn sách vần, đẩy nó, qua đêm nó
Giữ nó chặt chẽ và hy vọng thời gian có nghĩa là đứng về phía tôi
Nguyên nhân nếu nó không phải là sau đó tôi sẽ quyết định ghi đè
sự sụp đổ của riêng tôi, tôi kéo dòng quá gần và tôi
Có thể ứng biến, tôi thông cảm nhưng nhận
Thực tế là tôi có thể gây nguy hiểm và phá hoại cuộc sống của bạn
Bạn tốt hơn cho tôi sự chú ý của bạn, trọn vẹn

[Điệp khúc]
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, hey
Trả hết nợ của tôi, làm cho nó thông qua
Woo, woo, woo
Truyền bá tin tức, tôi đang trên lỏng lẻo
Woo, woo, woo
di chuyển Makin', tôi cần một số phòng
Woo, woo, woo
Nghĩ rằng chúng tôi mát mẻ
Vâng, đừng cho rằng, đừng cho rằng, ayy


PAID MY DUES (TOP 1) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - NF
RADAR - TOP 10PAID MY DUES - NF 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

POLIMA WESTCOAST || BZRP Music Sessions #19 「Letras」

DARKO LAZIC - DACE BOG 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

MEGZ 「Текст」 - MBT x BM x SECTA

Trika Trika 「Versuri」 - Traducerea Românească - Faydee feat. Antonia

Coronao Now 「Lyrics」 - English Translation - El Alfa & Lil Pump

GORILLA 「Текст」 - 2BONA x KRISKO

Bust It Open 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Lil Wil

All Is Found 「歌词」 - 中文翻译 - Evan Rachel Wood

Quem é Sanderlei Silveira ?
TOP Deutschland100% - Senidah x RAF Camora 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

If The World Was Ending 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - JP Saxe ft. Julia Michaels

Before You Go 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Lewis Capaldi

PAID MY DUES 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - NF

Adem Jashari 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz) - Gold AG ft Shyhrete Behluli
TOP 日本Cool Company - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Lil Wil - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Lil Wil

ROXANNE 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Arizona Zervas

PAID MY DUES - NF 「歌詞」 - 翻訳 日本語で
TOP ประเทศไทยDeep Down - DABOYWAY, Violette Wautier 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

ROXANNE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Arizona Zervas

DaniLeigh - Cravin 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - ft. G-Eazy

Yellow Hearts 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ant Saunders

PAID MY DUES 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - NF
TOP IndonesiaShow Yourself 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Idina Menzel, Evan Rachel Wood

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

blackbear - hot girl bummer 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - NF

Sanderlei Silveira 「#JustGo」♪♪ You can do anything you set your mind to, man.
The moment, you own it, you better never let it go.
You only get one shot, do not miss your chance to blow.
This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself... ♪♪

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Eminem - Lose Yourself

#JustGo - 03/12/2019

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

Sanderlei Silveira 「#JustGo」

♪♪ You can do anything you set your mind to, man.
The moment, you own it, you better never let it go.
You only get one shot, do not miss your chance to blow.
This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself... ♪♪


Eminem - Lose Yourself - Lyrics


Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted, in one moment
Would you capture it, or just let it slip?

[Verse 1]
Yo! His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There's vomit on his sweater already: Mom's spaghetti
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgetting
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won't come out
He's choking, how? Everybody's joking now
The clock's run out, time's up, over—blaow!
Snap back to reality, ope there goes gravity, ope
There goes Rabbit, he choked, he's so mad but he won't
Give up that easy, no, he won't have it, he knows
His whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope
He knows that but he's broke, he's so stagnant, he knows
When he goes back to this mobile home, that's when it's
Back to the lab again yo, this whole rhapsody
Better go capture this moment and hope it don't pass him, and

[Chorus]
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…

[Verse 2]
His soul's escaping through this hole that is gaping
This world is mine for the taking, make me king
As we move toward a New World Order
A normal life is boring; but superstardom's
Close to post-mortem, it only grows harder
Homie grows hotter, he blows, it's all over
These hoes is all on him, coast-to-coast shows
He's known as the Globetrotter, lonely roads
God only knows, he's grown farther from home, he's no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose, 'cause here goes the cold water
These hoes don't want him no mo', he's cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose-dove and sold nada, and so the soap opera
Is told, it unfolds, I suppose it's old, partner
But the beat goes on: da-da-dom, da-dom, dah-dah, dah-dah

[Chorus]
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…

[Verse 3]
No more games, I'ma change what you call rage
Tear this motherfuckin' roof off like two dogs caged
I was playin' in the beginning, the mood all changed
I've been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin' and stepped right in the next cypher
Best believe somebody's payin' the Pied Piper
All the pain inside amplified by the
Fact that I can't get by with my nine-to-
Five and I can't provide the right type of life for my family
Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers
And there's no movie, there's no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard, and it's gettin' even harder
Tryna feed and water my seed, plus teeter-totter
Caught up between bein' a father and a prima donna
Baby mama drama, screamin' on her, too much for me to wanna
Stay in one spot, another day of monotony's
Gotten me to the point I'm like a snail, I've got
To formulate a plot or end up in jail or shot
Success is my only motherfuckin' option—failure's not
Mom, I love you, but this trailer's got
To go; I cannot grow old in Salem's Lot
So here I go, it's my shot: feet, fail me not
This may be the only opportunity that I got

[Chorus]
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…

[Outro]
You can do anything you set your mind to, man


Sanderlei Silveira 「#JustGo」DJEZJA – PARKEER 「Songtekst」
RADAR - TOP 10PAID MY DUES - NF 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

POLIMA WESTCOAST || BZRP Music Sessions #19 「Letras」

DARKO LAZIC - DACE BOG 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz)

MEGZ 「Текст」 - MBT x BM x SECTA

Trika Trika 「Versuri」 - Traducerea Românească - Faydee feat. Antonia

Coronao Now 「Lyrics」 - English Translation - El Alfa & Lil Pump

GORILLA 「Текст」 - 2BONA x KRISKO

Bust It Open 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Lil Wil

All Is Found 「歌词」 - 中文翻译 - Evan Rachel Wood

Quem é Sanderlei Silveira ?
TOP Deutschland100% - Senidah x RAF Camora 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

If The World Was Ending 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - JP Saxe ft. Julia Michaels

Before You Go 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Lewis Capaldi

PAID MY DUES 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - NF

Adem Jashari 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung (Schweiz) - Gold AG ft Shyhrete Behluli
TOP 日本Cool Company - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Lil Wil - Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Bust It Open 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Lil Wil

ROXANNE 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - Arizona Zervas

PAID MY DUES - NF 「歌詞」 - 翻訳 日本語で
TOP ประเทศไทยDeep Down - DABOYWAY, Violette Wautier 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

ROXANNE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Arizona Zervas

DaniLeigh - Cravin 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - ft. G-Eazy

Yellow Hearts 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ant Saunders

PAID MY DUES 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - NF
TOP IndonesiaShow Yourself 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Idina Menzel, Evan Rachel Wood

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

blackbear - hot girl bummer 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

PAID MY DUES 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - NF